Pinay ginamit ang sarili para may pangtostos sa pag aaralan